نقاشی ساختمان
نقاشی ساختمان پاسارگاد

نقاشی ساختمان پاسارگادجهت رفاه بهتر مردم شریف تهران و کرج و شهریار آماده ارایه خدمات نقاشی ساختمان با قرارداد کتبی و عضویت اتحادیه نقاشی ساختمان با کارت مهارت فنی نقاشان..

نقاشی ساختمان پاسارگاد

نقاشی ساختمان پاسارگاد

نقاشی ساختمان پاسارگاد
هزینه نقاشی ساختمان

هزینه نقاشی ساختمان

دسته‌ها
نقاشی ساختمان البرز

نقاشی ساختمان البرز

جهت نقاشی ساختما البرز با شماره های موجود در سایت تماس بگیرید

نقاشی ساختمان پایتخت آماده ارایه خدمات نوین نقاشی ساختمان

رنگ آمیزی ساختمان و رنگ کردن درب و چهار چوب های ساختمان با رنگ های بروز

نقاشی ساختمان البرز یا همان کرج با رنگ های بدون بو و رنگ روغنی و رنگ پلاستیک و رنگ های سحر هادی و رنگ های کاپارول

نقاشی ساختمان پاسارگاد

نقاشی ساختمان پاسارگاد

ماده ۳۷ مزد باید در فواصل زمانی مرتب و در روز غیر تعطیلی و ضمن ساعات کار به وجه نقد رایج کشور یا با رضایت طرفین بوسیله چک عهده بانک و با رعایت شرایط ذیل پرداخت شود. الف – چنانچه براساس قرارداد یا عرف دادگاه مبالغ مزد به صورت روزانه با ساعتی تعیین شده باشد پرداخت آن باید پس از محاسبه در پایان روز یا هفته یا پانزده روز یکبار به نسبت ساعات کار و یا روزهای کارکرد صورت گیرد. ب – در صورتی که براساسی قرارداد یا عرف دادگاه پرداخت مزد به صورت ماهانه باشد. این پرداخت باید در آخر ماه صورت گیرد. در این حالت مزد مذکور حقوق نامیده میشود. ماده ۳۹ مزد و مزایای کارگرانی که به صورت نیمه وقت و یا کمتر از ساعات قانونی تعیین شده بکار اشتغال دارند به نسبت ساعات کار انجام یافته محاسبه و پرداخت میشود. ماده ۴۰ در مواردی که با توافق طرفین قسمتی از مزد به صورت غیرنقدی پرداخت می شود، باید ارزشی نقدی تعیین شده برای اینگونه پرداخت ها منصفانه و پرداخت میشود. ماده ۴۱ شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای تعیین نماید: ۱- حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری ۲- حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگیهای کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازهای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام میشود را تامین نماید. ماده ۴۲ حداقل مزد موضوع ماده ۴۱ این قانون منحصراً به صورت نقدی پرداخت شود. پرداختهای غیرنقدی به هر صورت که در قراردادها پیش بینی می شود به عنوان پرداختی تلقی میشود که اضافه بر حداقل مزد است.

نقاشی ساختمان در تهران

نقاشی ساختمان در تهران

مبحیت دوم: مدت ماده ۵۱ ساعت کار در این قانون مدت زمانی است که کارگر نیرو و یا وقت خود را به منظور انجام کار در اختیار کارفرما قرار میدهد به غیر از مواردی که در این قانون مشخص شده است ساعات کار کارگران در شبانهروز نباید از ۸ ساعت تجاوز نماید.

 

ماده ۵۲ در کارهای سخت و زیانآور و زیرزمینی به موجب آییننامهای خواهد بود که توسط شورای عالی حفاظت و بهداشت کار تهیه و به تصویب وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی بهداشت درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید. ماده ۵۳ کار روز کارهایی است که زمان انجام ان از ساعت ۶ بامداد تا ۳۲ میباشد و کار شب کارهایی است که زمان انجام آن بین ۲۲ تا ۶ بامداد قرار دارد. کار مختلط نیز کارهایی است که بخشی از ساعات انجام آن در روز و قسمتی از آن در شب واقع شود در کارهای مختلط، ساعاتی که جزء کار شب محسوب میشود، کارگر از فوقالعاده موضوع ماده ۵۸ این قانون استفاده می نماید. ماده ۵۴ کار متناوب کاری است که نوعا در ساعات متوالی انجام نمییابد، بلکه در ساعات معینی از شبانه روز صورت می گیرد. ماده ۶۲ روز جمعه، روز تعطیل هفتگی کارگران با استفاده از مزد میباشد. ماده ۶۳ علاوه بر تعطیلات رسمی کشور، روز کارگر ( ۱۱ اردیبهشت) نیز جزء تعطیلات رسمی کارگران به حساب میآید. ماده ۶۴ مرخصی استحقاقی سالانه کارگران با استفاده از مزد و احتساب چهار روز جمعه، جمعاً یک ماه است، سایر روزهای تعطیل جزء ایام مرخصی محسوب نخواهد شد. برای کار کمتر از یک سال، مرخصی مزبور به نسبت مدت کار انجام یافته محاسبه میشود. ماده ۶۶ کارگر نمیتواند بیش از ۹ روز از مرخصی سالانه خود را ذخیره کند. ماده ۷۰ مرخصی کمتر از یک روز کار جزئی مرخصی استحقاقی منظور میشود.

نقاشی ساختمان شهریار و کرج

نقاشی ساختمان شهریار و کرج

فصل نهم قانون کار – مراجع حل اختلاف ماده ۱۵۷ هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون ۹ سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقتنامههای کارگاهی l پیمانهای دسته جمعی کار باشد، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آنها در شورای اسلامی کار و در صورتی که شورای اسلامی کار در واحدی نباشد از طریق انجمن اسلامی صنفی کارگران و یا نماینده کانونی کارگران و کارفرما حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم سازش، از طریق هیأتهای تشخیص و حل اختلاف به ترتیب آتی رسیدگی و حل و فصل خواهد شد.

کارآفرینی 臀 ماده ۱۵۸ هیأت تشخیص مذکور در این قانون از افراد ذیل تشکیل میشود. )- یک نفز نماینده وزارت تعاون، کار ۹ رفاہ اجتماعی ۲- یک نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان ۱- یک نفر نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۲- یک نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان

نقاشی ساختمان شهریار الیکافن نقاشی ساختمان شهریار,کاتالوگ نقاشی ساختمان شهریار,

نقاشی ساختمان شهریار درجه ۳,قرارداد نقاشی ساختمان شهریار,

راه های ارتباطی با ما
بایگانی برچسب ها
"نقاشی ساختمان در شهریار" نقاشی ساختمان در شهریار "نقاشی ساختمان شهریار" "کتاب نقاشی ساختمان شهریار" . 3 فیلم نقاشی ساختمان در شهریار اجرای نقاشی ساختمان اجرای نقاشی ساختمان در شهریار البوم نقاشی ساختمان در شهریار بانک نقاشی ساختمان در شهریار بتونه نقاشی ساختمان در شهریار تجربیات نقاشی ساختمان شهریار رنگ آمیزی ساختمان رنگ ساختمان سایت نقاشی ساختمان در شهریار طرحهای نقاشی ساختمان در شهریار قرارداد نقاشی ساختمان شهریار قیمت نقاشی ساختمان مدل نقاشی ساختمان در شهریار مولتی کالر نقاش ساختمان نقاشی خانه نقاشی در ساختمان نقاشی ساختمان نقاشی ساختمان|نقاشی خانه|رنگ|نقاشی نقاشی ساختمان در شهریار نقاشی ساختمان در شهریار .پتینه نقاشی ساختمان در شهریار تهران نقاشی ساختمان در شهریار درجه نقاشی ساختمان در شهریار قیمت نقاشی ساختمان در شهریار نقاش ساختمان در شهریار نقاشی ساختمان شهریار ترکیبی نقاشی ساختمانها نقاشی ستونهای ساختمان در شهریار نقاشی مدرن ساختمان در شهریار نقاشی منزل نقاشی مولتی کالر نقاشی پلاستیک ساختمان در شهریار نقاشی ساختمان در شهریار و کلیه تزییناتی ساختمان در شهریار نقاشی نمای ساختمان در شهریار نقاشی و رنگ آمیزی ساختمان نقاشی پذیرایی ساختمان در شهریار نمونه کار نقاشی ساختمان هزینه نقاشی ساختمان در شهریار وسایل نقاشی ساختمان در شهریار پمپ نقاشی ساختمان در شهریار پمپ نقاشی ساختمان شهریار پیمانکاری ساختمان