نقاشی ساختمان
نقاشی ساختمان پاسارگاد

نقاشی ساختمان پاسارگادجهت رفاه بهتر مردم شریف تهران و کرج و شهریار آماده ارایه خدمات نقاشی ساختمان با قرارداد کتبی و عضویت اتحادیه نقاشی ساختمان با کارت مهارت فنی نقاشان..

نقاشی ساختمان پاسارگاد

نقاشی ساختمان پاسارگاد

نقاشی ساختمان پاسارگاد
هزینه نقاشی ساختمان

هزینه نقاشی ساختمان

دسته‌ها
نقاشی ساختمان ۲

نقاشی ساختمان ۲

سوالات و پاسخ های نقاشی ساختمان ۲

جهت پاسخ دهی به سوالات نقاشی ساخمان ۲ با گروه نقاشی ساختمانی پاسارگاد هماهنگ باشید

نقاشی ساختمان پاسارگاد

نقاشی ساختمان پاسارگاد

سئوالات و پاسخنامه

۱- در نقشه های اجرایی کدامیک از موارد زیر به نحو احسن انجام گیرد؟ الف – در استفاده از نقشه ها. ب – پیاده کردن صحیح اجزاء نقشه های اجرایی ساختمان. ج – تکمیل و نماسازی داخلی و خارجی که توسط مهندسین طراح و آرشیتکها طراحی گردیده. د – همه موارد درست است. ۲- نماهای یک ساختمان اصولاً نشان دهنده کدامیک از موارد می باشد؟ الف – شکل ظاهری و خارجی یک ساختمان. ب – نماهای شمالی، جنوبی، شرقی، غربی. ج – شعاع دید ما بر سطح ما عمود است. د – همه موارد درست است. ۳- ترسیم برش به کدامیک از عوامل زیر بستگی دارد؟ الف – محل برش ب – جهت دید برشی. ج – علامت یا نام برشی. د – همه موارد درست است. ۶- معمولاً مشخص کردن برشها را با کدامیک از طرق زیر نشان میدهند؟ الف – با تکراریک حرف لاتین (a-a) ب – با تکراریک حرف لاتین (b-b). ج – موارد الف و ب درست است. د – با اشکال هند سی. ۵- مواد تشکیل دهنده رنگ عبارتند از؟ الف – رنگدانه – رزین – حلال. ب – خشک کن (ماده سخت کننده)

زیر سازی نقاشی ساختمان

زیر سازی نقاشی ساختمان

ج – موارد الف و با درست است. د – رنگدانه از مهمترین مواد تشکیل دهنده

رنگ میباشد.

۱- مواد افزودنی که در رنگها مورد استفاده قرار می گیرند عبارتند از؟ الف – مواد ضدپوسته، مواد ضد رسوب، ضد سینه دادن. ب – خشک کنها – مواد تعدیل کننده گرانروی. ج – مواد پخش کننده، مواردی که کمک به همتراز شدن فیلم رنگ میکنند. د – همه موارد فوق درست است.

۷- کنتراست یعنی چه؟

الف – کنتراست به معنای تضاد. ب – رنگ مایه یا تونالیته است. ج – ارتباط با محیط خاصی دارد. د – متضاد با اجزاء می باشد.

۸- رنگهای اصلی و یا مکمل کدامیک دلیل ایجاد کنتراست یا (تباین) میباشد؟ الف – رنگهای قرمز، سبز، زرد. ب – رنگهای مکمل دلیل ایجاد کنتراست

(تباین در تصویر هستند). ج – موارد الف و ب درست است. د – رنگهای قرمز – نارنجی – زرد.

۹- هر دسیمتر برابر با …؟ الف – یکصدم متر است. ب – برابر با یکدهم متر است. ج – برابر با یک پنجم متر است. د – برابر یک بیستم متر است.

۱۰- کدامیک از موارد زیر در مورد مثلث صدق می کند؟ الف – مثلث از سه ضلع تشکیل شده است. ب – دو ضلع آن اندازه مختلف دارد. ج – مجموع زوایای مثلث ۱۸۰ درجه است. د – همه موارد درست است.

۱۱- در صورتی که کثیرالاضلاع دارای اضلاع یکسان باشد؟ الف – کثیرالاضلاع منظم می باشد. ب – فاصله گوشه ها از مرکز یکسان خواهد بود.

ーこ* الف و ب درست است.

د – مجموع زوایا همیشه ۱۸۰ درجه است. ۱۲- رنگها براساس کدامیک از خواص زیر طبقه بندی میشوند؟ الف – براساس خواص شیمیایی و ساختمان ماده اصلی آنهاشت. ب – براساس خواص فیزیکی. ج – رنگ یک ماده ساده است. د – از مواد شیمیایی طبیعی تشکیل شده است. ۱۳- هر نوع رنگ دارای چه خصوصیاتی میباشد؟ الف – خشک شدن سریع، سهولت استعمال، عدم سینه دادن – پایداری هنگام نگهداری. ب – جدا شدن رنگدانه ها، پوسته شدن ته نشین شدن، ژل شدن. ج – موارد الف و با درست است. د – پايداری هنگام نگهداری. ۱۶- رنگها از چند قسمت اصلی تشکیل شده اند و عبارتنداز؟ الف – رنگدانه، ماده رنگی نامحلول در آب. ب – محمل رنگها مایعی است که با رنگدانه مخلوط شده. ج – کاربرد آن را آسان می کند و در چسبیدن آن، کمک می کند. د – همه موارد فوق صحیح است. ۱۵- رنگهای روغنی براق الوان اصولاً پایه کدامیک از موارد زیر تهیه می شوند؟ الف – برپایه رزینها آلکیدی و براساس فرمولاسیونهای وجود. ب – با توجه به سازگاری با آب و هوای مناطق مختلف. ج – موارد الف و اب درست است. د – دوام و چسبندگی خوبی دارند. ۱۹- ویژگیهای رنگهای روغنی براق آلکیدی الوان کدامیک از موارد زیر است؟

الف – زمان خشک شدن مناسب حداکثر ۱۱ ساعت، صددرصد قابل شستشو بودن.

نقاشی داخلی ساختمان,نقاشی ساختمان شهریار .پتینه,تصاویر نقاشی ساختمان شهریار,البوم نقاشی ساختمان شهریار,دستمزد نقاشی ساختمان شهریار,طریقه نقاشی ساختمان شهریار,

راه های ارتباطی با ما
بایگانی برچسب ها
"نقاشی ساختمان در شهریار" نقاشی ساختمان در شهریار "نقاشی ساختمان شهریار" "کتاب نقاشی ساختمان شهریار" . 3 فیلم نقاشی ساختمان در شهریار اجرای نقاشی ساختمان اجرای نقاشی ساختمان در شهریار البوم نقاشی ساختمان در شهریار بانک نقاشی ساختمان در شهریار بتونه نقاشی ساختمان در شهریار تجربیات نقاشی ساختمان شهریار رنگ آمیزی ساختمان رنگ ساختمان سایت نقاشی ساختمان در شهریار طرحهای نقاشی ساختمان در شهریار قرارداد نقاشی ساختمان شهریار قیمت نقاشی ساختمان مدل نقاشی ساختمان در شهریار مولتی کالر نقاش ساختمان نقاشی خانه نقاشی در ساختمان نقاشی ساختمان نقاشی ساختمان|نقاشی خانه|رنگ|نقاشی نقاشی ساختمان در شهریار نقاشی ساختمان در شهریار .پتینه نقاشی ساختمان در شهریار تهران نقاشی ساختمان در شهریار درجه نقاشی ساختمان در شهریار قیمت نقاشی ساختمان در شهریار نقاش ساختمان در شهریار نقاشی ساختمان شهریار ترکیبی نقاشی ساختمانها نقاشی ستونهای ساختمان در شهریار نقاشی مدرن ساختمان در شهریار نقاشی منزل نقاشی مولتی کالر نقاشی پلاستیک ساختمان در شهریار نقاشی ساختمان در شهریار و کلیه تزییناتی ساختمان در شهریار نقاشی نمای ساختمان در شهریار نقاشی و رنگ آمیزی ساختمان نقاشی پذیرایی ساختمان در شهریار نمونه کار نقاشی ساختمان هزینه نقاشی ساختمان در شهریار وسایل نقاشی ساختمان در شهریار پمپ نقاشی ساختمان در شهریار پمپ نقاشی ساختمان شهریار پیمانکاری ساختمان